Sverige kräver mer etanol i bensinen

Inför EU:s toppmöte i Bryssel om två veckor har den svenska regeringen skickat ett miljödokument till alla EU-ländernas regeringar. Kravet är att EU ska sikta högre än nu när det gäller alternativ energi.

De svenska kraven har sin grund i regeringens målsättning att fram till år 2020 bryta oljeberoendet. Regeringen vill höja den andel etanol, som tillåts blandas in i bensin.

Dagens regler tillåter fem procent etanol i bensinen, men den svenska regeringen anser att EU ska ändra gränsen till det det dubbla, tio procent.

Stöd till energisskog
I förslagen regeringen vill att EU:s toppmöte ska ta upp finns också förändringar av jordbrukspolitiken. Här handlar det om att förenkla reglerna för de speciella bidrag EU betalar ut till bönder, som odlar energigrödor.

Idag finns bidrag för mark det inte odlas något på. Den svenska regeringen tycker att det är bättre att ge bönderna betalt för odling till energiändamål.

Om ett par år blir det dessutom olönsamt att odla vissa typer av spannmål. Mark med sådan spannmålsodling skulle kunna användas för att odla energiskog och spannmål för etanolutvinning.

Industrihampa som bränsle
Den svenska regeringen kräver också högre bidrag för odling av industrihampa. Industrihampa kan användas som biobränsle.

Om de svenska förslagen får något gehör hos andra EU-länder kommer att visa sig på toppmötet i Bryssel om drygt två veckor.

Toppmötet har som målsättning att åstadkomma en konkret framtidsplan för hållbara nya energikällor.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se