Svenska låginkomsttagare förlorare

Svenska låginkomsttagare halkar efter låginkomsttagare i andra länder när det gäller att få höjd lön.

En undersökning där låginkomsttagare i femton länder jämförts visar att bara i två länder har låginkomsttagarna sämre löneutveckling än i Sverige. Undersökningen är gjord för som organisationen Svenskt Näringsliv och redovisas på Dagens Nyheters debattsida.

Den fattigaste femtedelen av svenskarna har ökat sin lön med 0,3 procent per år de senaste 20 åren, i Irland där utvecklingen för låginkomsttagare varit störst var ökningen 6 procent per år.

Av de undersökta länderna är det bara Italien och Österrike som haft sämre utveckling än Sverige.