SAS tror på vinst

SAS Sverige räknar med att kunna visa vinst för 2006. Det säger vd Anders Ehrling till Nyhetsbyrån Direkt men tillade samtidigt att det kan bli svårt om den nya flygskatten införs.

Regeringen vill höja flygskatten av miljöskäl. Igår redovisade dom ett något omarbetet förslag efter hård kritik från flygbranschen, fack, kommuner och myndigheter.

I det omarbetade förslaget blir flygskatten 94 kronor för resor inom Europa och 304 kronor för resor utanför Europa.

Förra året redovisade SAS Sverige ett resultat före reavinster och engångsposter på -338 miljoner kronor.

Under det fjärde kvartalet uppvisades en vinst före engångsposter på 35 miljoner kronor.