Så går provtagningarna av fågelvirus till

Biträdande statsveterinär Lennart Melin på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, beskriver hur provtagningen på döda fåglar går till.

1. Först konstateras om fåglarna bär på influensavirus. Det behöver inte betyda att fågeln bär på fågelinfluensa. Influensavirus förekommer normalt hos 20-30 procent hos andfåglar, speciellt i samband med flytt.

2. Nästa prov visar om fågeln har viruset H5.

3. Sedan undersöks om det är ett farligt H5-virus eller om det är ett ofarligt H5-virus.

4. Sista steget är att att bestämma att det ett H5N1-virus och konfirmera resultatet i England. SVA i Uppsala klarar också att konstatera H5N1-viruset, men de sparar personal resurser genom att skicka fåglarna till England.

Enligt Lennart Melin på SVA är det inte säkert att man gör alla de här analyserna på alla fåglar som man misstänker är smittade.

Om det är fåglar som hittats i ett område där man redan påvisat det farliga, aggressiva viruset kan det räcka med att konstatera att fågeln har H5-virus. Det gör man för att spara på personalen.

Det finns inte så många som kan utföra de här proverna.

SVA prioriterar att konstatera smitta i nya områden, snarare än att konstatera fler smittade fåglar i ett område där smittan redan konstaterats.

Katarina Boive
katarina.boive@sr.se