Braun bekräftade Ramqvist om bonusar

Skandias andra ordförande under de turbulenta åren, Bengt Braun, hördes på onsdagen i den pågående Skandiarättegången. Bengt Braun bekräftade Lars Ramqvists bild av bonusprogrammen.

Bengt Braun satt i Skandias styrelse mellan 1989 och 2001, var vice ordförande och sedan ordförande under en kort period 2003.

Bengt Braun var den som sparkade Lars-Eric Petersson direkt efter bolagsstämman 2003, men han lämnade uppdraget efter advokat Otto Rydbecks utredning om skandalerna i Skandia.

Bengt Braun bekräftade det som Lars Ramqvist sa i rätten på tisdagen i frågan om vad en förlängning av bonusavtalen innebar. Oförändrade villkor och taket kvar, sa Ramqvist.

Samma bild av bonusprogrammen
Även Braun sa att det handlade om 300 nya miljoner, som sköts till för att täcka den period från 1 januari till 15 maj år 2000 som annars hade varit avtalslöst.

Alla bonusprogram hade löpt ut och nått taket. Av de nya 300 miljonerna betalades 175 miljoner kronor ut.

Åklagaren riktade in sig på den andra åtalspunkten mot Lars-Eric Petersson om att han fått ut 37 miljoner kronor för mycket i ett pensionsavtal, som hade tillkommit för att omvandla de stora bonusutbetalningarna till pension.

Åklagare Christer van den Kwast ställde frågorna till Bengt Braun.

Du har inte vid något tillfälle av något skäl fått klart för dig att de minsta beloppen införts är ett ytterligare tillägg, frågar van det Kwast.

– Det är en nyhet för mig, säger Braun.

Och att Petersson för egen del har ingått det avtalet med Ola Ramstedt?

– Det känner jag inte till, säger Braun.

Kort försvar
Försvaret var kort på onsdagen.

Vad du har gjort är att du har gått i efterhand till protokollet och sedan har du tolkat det. Är det rätt uppfattat, frågar advokat Torgny Wetterberg.

--Ja, svarar Bengt Braun.

Sedan har jag också förstått det på det sättet att den tolkning som du har gjort i efterhand är att du menar att man borde ha slutavräknat AFS-programmet för åren 98-99 per den 31 /12 1999. Där fanns det ett tak på 300. Man skulle ha slutavräknat det och så skulle ett nytt program in från den 1/1 till den 15 maj och där var det ett nytt tak på 300. det är din tolkning som du gör i efterhand, frågar Torgny Wetterberg.

– Ja, svarar Bengt Braun.

Jag tror att jag är nöjd så herr ordförande. Jag har inga fler frågor, avslutar försvarets advokat Torgny Wetterberg.

Tommy Fredriksson
tommy. fredrikssson@sr.se