AMS ger tummen ner för heltidsjobb

Förslaget att den som börjar på ett nytt arbete ska ha laglig rätt till heltidsjobb får tummen ner av AMS.

Förslaget kommer från heltidsutredningen som är ute på remiss.

AMS anser att förslaget skulle göra det svårare för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden och att det framför allt skulle drabba ungdomar eftersom deltids- och visstidsanställningar ofta är deras chans att etablera sig i arbetslivet.

AMS vill istället förstärka reglerna i anställningskyddslagen om rätten till heltidsjobb.