Företag som tipsar om karteller slipper böter

Konkurrensverket ändrar reglerna så att företag som ingår i karteller och som tipsar myndigheten om sammarbetet kan slippa böter.

Fredrik Nordenfelt, byråchef för rättssekretariatet på Konkurrensverket, motiverar regelförändringen med att kartellerna på så sätt både blir instabila och lättare att utreda.

Reglerna börjar gälla från den 15 mars.