Undernäring bland barn problem i Kina

Samtidigt som övervikt blir ett växande problem i Kinas storstadsregioner, lider vart tredje fattigt barn på landsbygden av undernäring. Det motsvarar omkring 12 miljoner barn under fem år.

Koen Vanormelingen ansvarar för hälso- och näringsfrågor vid Unicefs Kinakontor.

12 miljoner barn har alltså hämmats i växten till följd av undernäring. Det motsvarar 14 procent av alla Kinas barn, räknat enbart bland de fattiga i de minst utvecklade provinserna är det nära vart tredje.

Migranters barn mest utsatta
För runt 800 miljoner kineser på landsbygden är det ofta påvert. Som på den enkla gården i Liaoning hos Mister Nie och hans familj som högljutt klagar över vardagsproblemen – nu än värre när dessutom deras kycklingar avlivats till följd av fågelinfluensan.

Barn till 130 miljoner migranter i landet är ofta speciellt utsatta för undernäring. De kan sluta ammas redan efter fyra månader och därefter med pulvermjölk lämnas över till släktingar, medan föräldrarna reser bort långväga och jobbar.

Bristande hälso- och sjukvård
Men över tiden är ändå problemen med undernäring betydligt mindre i Kina nu jämfört med för 15– 20 år sedan, mycket tack vare den ekonomiska utvecklingen, säger Koen Vanormelingen.

– Det finns också en tydlig koppling mellan undernäring och den bristande tillgången till utbildning, service och sjukvård, säger Koen Vanormelingen.

Hälso- och sjukvård ska prioriteras
Under den pågående folkkongressen här i Peking har nu regeringen dock deklarerat att man planerar satsa mer på landsbygden generellt och då prioritera hälso- och sjukvård.

De kommande fem åren kommer investeringar att göras i sjukhusen på motsvarande över 20 miljarder kronor. En satsning som enligt vissa kritiker kommer efter att Kina under decennier koncentrerat utvecklingen alltför mycket till de dynamiska storstadsregionerna i första hand längs kusten.

Anders Wennersten, Peking
anders.wennersten@sr.se