Äldre får för många och fel mediciner

Ännu en rapport visar nu att det är vanligt att äldre får för många mediciner och ibland medel som motverkar varandra eller är direkt olämpliga för gamla.

Apoteket har granskat medicinanvändningen vid 52 äldreboenden i nordvästra Skåne, och resultatet är nedslående, säger Eva Rekman vid Apoteket AB.

– Vi tror att orsaken dels är att det finns flera olika förskrivare som är inblandade. Det är också så att helhetsbilden saknas eller är suddig, säger Eva Rekman.

Felaktiga och för många mediciner, det visade resultatet av undersökningen av vilka läkemedel de gamla fick. Det allra vanligaste var att åldringarna fick mediciner utan anledning, alltså utan diagnos.

Ny läkare, nya råd
På Apoteket Falken i Stockholm har Jan Edling just hämtat ut ett recept, och han har en del erfarenhet av problemen med äldres mediciner.

– Inte någon annan erfarenhet än genom min svärmor som hade ett antal olika läkemedel som var lite svårt att få ett grepp över. Dels därför att de var många och skulle delas ut vid olika tidpunkter.

– Men om de krockade med varandra det var något som vi inte märkte mer än att när det kom in en ny läkare och tittade på det, då bytte man ut vissa läkemedel därför att det var för starkt för det ändamål som det var tänkt, berättar Jan Edling.

Fick olämpliga mediciner
Hos de skånska åldringarna hittade man 2 170 problem som berodde på läkemedelsanvändning.
Många fick till exempel bensodiazepiner (mot till exempel ångest och sömnstörningar) eller antikolinerga medel (används bland annat vid Parkinsons sjukdom) som är olämpliga för äldre. Förutom biverkningar orsakar det här också stora kostnader säger Eva Rekman.

– Studier i USA och i Sverige visar på att det troligtvis är så att vi lägger ner lika mycket pengar på läkemedel som vi lägger ner på att åtgärda läkmedelsrelaterade problem. Så det är en stor summa idag.

När du och jag blir pensionärer, tror du att vi kommer ha det här problemet då också?

– Till de äldsta, sköraste, ja. Där kommer det nog att vara en komplex bild även i fortsättningen, för vi ser att antalet läkemedel ökar hela tiden, och det är främst läkemedel för att förebygga sjukdomar i framtiden. Här måste man hela tiden göra en avvägning så att inte läkemedlen gör mer skada än nytta.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se