Ofta för höga ljudnivåer på konserter

Vid nästan hälften av alla konserter och festivaler är bullernivåerna för höga. Det visar en granskning som Socialstyrelsen gjort. Nu föreslår projektledaren Johanna Bengtsson att arrangörerna ska få ett större formellt ansvar för att reglerna för tillåtna ljudnivåer följs.

– På ett stort antal konserter och festivaler överskrider man riktvärdena för höga ljudnivåer för musik. 42 procent av de här arrangemangen var det för höga riktvärden på, säger projektledaren Johanna Bengtsson på Socialstyrelsen.

89 kommuner har deltagit i undersökningen och förra året mätte de bullret vid 471 olika tillfällen. Vid arrangemang som vände sig både till barn och vuxna var bullernivåerna för höga i 36 procent av de mätta fallen.

Kan ge hörselskador
Enligt Barbro Westerholm på Stiftelsen för miljöstrategisk forskning får det här allvarliga hälsokonsekvenser.

– I det akuta läget är det tinnitus. Det låter i öronen. Men på sikt vet vi inte om hörseln skadas så att man får en hörselnedsättning, men det ger ju också stress, säger Barbro Westerholm.

Enligt Socialstyrelsen är det främst arrangörernas ansvar att sänka volymen. Men enligt granskningen är det få kommuner som gör något annat än att skriva en rapport när de ändå konstaterar att ljudnivån är för hög.

Vill införa anmälningsplikt
Därför vill nu Socialstyrelsen, enligt projektledare Johanna Bengtsson, att konserter och festivaler ska bli anmälningspliktiga, så att arrangörerna alltså måste rapportera till kommunerna.

– Om de blir anmälningspliktiga får man ett större krav på sig att bedriva egenkontroll, det vill säga man ska själv, som verksamhetsutövare visa upp att man inte spelar för högt. Det här kan ge en ökad trygghet hos besökarna och dessutom öka kunskapen hos arrangörerna, säger Johanna Bengtsson.

Vad kan hända om man då ändå spelar för högt?

– Det kan bli ett föreläggande. Man kan få böta, säger Johanna Bengtsson.

Hur man kan själv skydda sig?

– Man kan ha lurar på, naturligtvis, men det bästa är att man skapar en medvetenhet om att ljudnivåerna bör sänkas, säger Barbro Westerholm.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se