Gränsövergång i Gaza öppnas på nytt

På torsdagen öppnade Israel den gränsövergång som används för varutransporter till och från Gaza. Gränsen har hållits stängd i över fem veckor, vilket har skapat stora problem i Gaza.

Sedan slutet av februari är bland annat mjöl och socker bristvaror i Gaza och på en del håll har det tagit helt slut, priserna har skjutit i höjden för en befolkning som redan har svårt att klara den dagliga försörjningen. För den viktiga växthusodlingen är katastrofen ett faktum.

Befolkningen i Gaza är helt beroende av varutransporter genom gränsövergången i Karni. Där passerar i stort sett alla varor in i Gaza och all export ut ur Gaza.

Stängde gränsen
Men den 21 februari stängdes gränsen efter en explosion i området och Israel hänvisade till fortsatta säkerhetsproblem och stoppade varuflödet in i och ut ur Gaza. Dessutom var gränsen stängd i hela tre veckor i januari.

Varubristen har lett till att de som har pengar har hamstrat och de som inga pengar har, det gäller de flesta i Gaza, har fått vara utan.

Men det har också skapat stora bekymmer för den växthusodling som efter de judiska bosättarnas reträtt skulle bli ett viktigt tillskott i Gazaremsans ekonomi.

Stora delar av de judiska bosättarnas framgångsrika växthusodlingar köptes av en grupp donatorer och sedan togs växthusen över av palestinierna.

Såldes till dumpade priser
I överenskommelsen ingick också ett löfte, som förhandlades fram av USA:s utrikesminister Condoleezza Rice, att gränsen skulle hållas öppen för export av skörden från växthusen.

Men det löftet har inte hållits och skörden har förstörts eller sålts till dumpade priser inne i Gaza, trots att det funnits kontrakt med köpare både i Israel och på andra håll i världen.

De palestinska växthusodlarna har redan förlorat omkring 35 miljoner kronor och det är mycket pengar i Gaza med dess ödelagda ekonomi och också ett bevis på det grepp Israel fortfarande håller om Gaza trots den fysiska reträtten från området.

Christer Fridén, Jerusalem
christer.friden@sr.se