FN:s sändebud: Egyptierna bör få återvända till Sverige

Den svenska regeringen bör göra allt för att Ahmed Agiza och Mohammed Al Zery som avvisades till Egypten i december 2001 ska få komma tillbaka till Sverige. Det begär FN:s särskilde sändebud i tortyrfrågor Manfred Nowak.

Den svenska regeringen gjorde fel, och bör nu försöka återställa detta säger Nowak.

– Om man gjort fel måste man göra allt för att reprarera skadan, säger Manfred Nowak.

”Bör få återvända”
I Agizas och Al Zerys fall handlar det om att få komma tillbaka till Sverige, där de befann sig innan den svenska regeringen bröt mot FN:s tortyrkonvention, säger Manfred Nowak.

– Det rätta vore att med diplomatiska påtryckningar förmå Egypten att släppa Agizas, och sedan låta dem båda lämna Egypten och återvända till Sverige, säger Manfred Nowak.

Det var i maj förra året som FN:s tortyrkommitte riktade svidande kritik mot den svenska regeringen för avvisningen av de båda männen.

Avvisades trots risk för tortyr
Avvisningen ägde rum trots att den svenska regeringen visste, eller borde ha vetat att männen riskerade att utsättas för tortyr när de kom tillbaka, menade kommittén.

Männen var misstänkta för att vara terrorister. Mohammed Al Zery släpptes utan rättegång efter en tid i egyptiskt fängelse medan Ahmed Agiza har dömts till 15 års fängelse för medlemsskap i en terrororganisation.

Svensk prövning
Har det begåtts brott kan det prövas i en svensk domstol säger Nowak, som vid ett möte på eftermiddagen framförde sina krav till regeringen.

– Om han verkligen är misstänkt för att ha begått brott i Sverige, då ska han föras inför svensk domstol. Om det finns tillräckligt med bevis ska han dömas i Sverige och behandlas som varje annan brottsling, säger Manfred Nowak.

Ingen omprövning
Migrationsminister Barbro Holmberg tänker inte tillmötesgå Nowaks krav om att Mohammed Al Zery och Ahmed Agiza ska få komma tillbaka till Sverige.

– När det gäller just det här ärendet har regeringen fattat beslut om avvisning av dessa män på grund av misstankar om samröre och kopplingar till organisationer som har begått terrordåd.

– Det finns inga planer på att ompröva det beslutet. Det finns heller ingen möjlighet för regeringen att ta hit någon som sitter i fängelse i ett annan land, säger migrationsministern.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se