Jordbruksministern lovar mer pengar

Jordbruksverket har begärt 18 miljoner kronor extra från regeringen för att klara av fågelinfluensan. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist är positiv till begäran om extra resurser. 

 

– Det är en framställning som nu går in i den budgetberedning som är på gång. Vår avsikt är att se till att myndigheterna har de resurser som de behöver för att kunna hantera det här på ett effektivt och bra sätt, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om jordbruksverkets begäran om mer pengar.

Innebär det att de får mer pengar?

– Vi tittar på en sådan här framställan och jag kan inte säga att det är exakt på kronan, det som myndigheterna får, men inställningen är att myndigheterna ska ha de befogenheter och de resurser som de behöver för att klara uppdraget bra, säger Ann-Christin Nykvist.

Chefen för verkets strategienhet, Bengt Larsson, säger att de räknar med ett 20-tal nya utbrott av smittan de närmaste veckorna.

– Vi inser att det kommer att komma fler. Vi tror att de kommer att vara lokaliserade till östkusten i första hand. Vi räknar på ett scenario där vi har 20 smittade områden inom en tidsperiod av två till tre veckor framöver, säger Bengt Larsson på jordbruksverket.

Han poängterar att beräkningen av antalet förväntade fall är osäker. Men 20 nya fall inom två-tre veckor är i alla fall det scenario som Jordbruksverket arbetar efter idag.

Fler fall med flyttfåglarna
Det kommer sannolikt att bli fler fall även efter den perioden. Då kommer nämligen de stora mängderna flyttfåglar, även många arter av änder, tillbaka söderifrån från vinterkvarteren.

– Det vi har sett nu är inte den smittväg som vi hade räknat med från början. Vi hade räknat med att smittan eventuellt skulle komma med flyttfåglarna i vår, men det har inte startat än, säger Bengt Larsson.

Kommer hittas vid kända fågelsjöar
Det är främst vid kända fågelsjöar och andra viktiga rastplatser för flyttande änder som Jordbruksverket tror att fågelinfluensen kommer att hittas under våren.

Verket har diskuterat med både försvaret och länsstyrelserna för att få fram resurser.

Länsstyrelserna har bland annat fått i uppdrag att ordna lokaler där veterinärer och frivilliga ska kunna jobba om det blir ett utbrott av fågelinfluensa.

Bengt Larsson på Jordbruksverket säger att de kommer att behöva mer folk för att hantera fågelinfluensan.

Begärt 18 miljoner
Redan nu har verket begärt 18 miljoner extra av jordbruksdepartementet, men då är inga pengar för skyddszoner kring fyndplatserna inräknade.

Skyddszonerna beräknas kunna kosta ett antal miljoner kronor per fyndplats.  Hur mycket pengar som kommer att behövas beror alltså på antalet fynd av fågelinfluensan framöver.

– Vi har ju en budget som inte är dimensionerad för stora utbrott, så det är klart att vi kommer behöva mer pengar, säger Bengt Larsson, chefen för Jordbruksverkets strategienhet.

Ola Henriksson, i samarbete med SR Sörmland
ola.henriksson@sr.se