Drygt 20 fall av fågelvirus i Sverige

Flera av de döda fåglar som undersökts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är av allt att döma drabbade av fågelinfluensan. Totalt har nu över 20 fall konstaterats i Oskarshamn, Karlskrona och Oxelösund.

Statsepizootolog Marianne Elvander på SVA ser inte ökningen som särskilt dramatisk:

– Det har sannolikt varit så att de här fåglarna har levt nära varandra och smittat varandra, eftersom den här gruppen har hittats döda inom en kort tidsperiod.

– Även om det ser många ut i vår lista, så betänker man hur stor koloni av viggar som finns där, så är det procentuellt sett inte många som har dött, säger Marianne Elvander.

De nya fallen handlar om fåglar som plockats från området kring kärnkraftverket i Oskarshamn efter de första fallen där.

Även om testerna bara är preliminära, anser SVA att tolv av dem, mest viggar och en storskrake, med stor sannolikhet har den aggressiva formen av influensan. 

Letandet fortsätter
De senaste fallen har ändå några dagar på nacken och några nya ansamlingar i Oskarshamnsområdet ska inte ha hittats nu, men säkerhetszonen ligger kvar och letandet fortsätter.

Även i Oxelösund och Karlskrona som fick bekräftelser på onsdagen har letandet fortsatt efter döda fåglar med hjälp av hemvärnsmän, Kustbevakningen och även helikopter. Några få döda fåglar har tagits om hand för provtagning, men på torsdagen kom också uppgifter om döda svanar på en ny plats, ett par mil öster om Karlskrona, säger distriktsveterinär Lars Lannek:

– Vi har fått en rapport att man har hittat tre döda svanar i Torhamn. De svanarna fanns inte där igår, så de har nyligen dött, och enligt uppgift ligger de på land.

Varför är det så intressant med de här svanarna?

– Svanar har ju visat sig vara väldigt mottagliga för det här viruset. Vi hörde ju de första uppgifterna från Rügen till exempel, så var det just svanar man hade hittat. Därför är det intressant att undersöka svanar, säger Lars Lannek.

Kan bli fler platser
Skulle svanarna visa sig ha fågelinfluensan blir det i så fall det fjärde området som drabbats, och Jordbruksverket räknar med att det mycket väl kan bli fler platser än så.

Huvudarbetet går fortfarande ut på att hindra smittan att nå tamfåglar och alla myndigheter betonar samtidigt att det handlar om en sjukdom som drabbar fåglar i dagsläget.

Riskerna för människor bedöms som ytterst små.

Kycklingfarmare inte orolig
Jesper Fredriksson som driver en kycklingfarm utanför Karlskrona hoppas inte smittan ska påverka förtroendet för hans näring.

– Jag som producent ser det inte som någon risk, och vi konsumenter ska inte utsättas för någon risk. Så det är ingen fara. Man kan äta svensk kyckling fortfarande. Jag tänker själv äta svensk kyckling i kväll. Det tycker jag man ska göra, säger Jesper Fredriksson.  

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se

Jenny Nilsson, SR Blekinge
jenny.nilsson@sr.se