Moderaterna vill utbilda fler speciallärare

Moderaterna vill utbilda 800 speciallärare om året, dubbelt så många som idag, som ska hjälpa lågpresterande elever i skolan. Bakgrunden är att andelen elever med kunskapsbrister och inlärningsproblem ökar, säger moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt.

Bakgrunden är att andelen elever med kunskapsbrister och inlärningsproblem ökar, säger moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt.

– Det går inte så bra för många av eleverna i den svenska skolan, och vi kan inte acceptera socialdemokratins synsätt att vi inte ska låtsas om det eller skicka problemen vidare till senare stadier av skolundervisningen. Vi vill tidigare och mer omfattande sätta in stöd för elever som har svårt att hinna med och det är därför vi har föreslagit detta, säger moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

9 000 speciallärare finns
Det finns drygt 9 000 speciallärare och specialpedagoger i den svenska skolan idag. De arbetar dels med funktionshindrade, döva eller hörselskadade barn, dels med de barn som behöver extra hjälp för att hänga med i undervisningen.

Det är för den senare gruppen som moderaterna vill ha mer resurser och partiet föreslår därför att det i framtiden ska utbildas dubbelt så många speciallärare som idag. Det innebär omkring 800 speciallärare om året.

Vill göra om utbildningen
Moderaterna vill också göra om utbildningen så att den blir inriktad på den åldersgrupp läraren ska arbeta med.

Satsningen beräknas kosta 100 miljoner kronor om året för att utbilda lärarna och drygt 300 miljoner kronor för att anställa dem, och den är en del av det budgetförslag för skolan som den borgerliga alliansen sedan tidigare är överens om.

– Vi har ju finansierat över tio miljarder kronor i extra tillskott till skolan de kommande tre budgetåren och nu berättar vi hur vi vill använda en del av de här resuerserna. Vi har sedan tidigare föreslagit en särskild fortbildningssatsning, en så kallad lärarmiljard, och nu vill vi också ha den här särskilda förstärkningen av speciallärare, säger Fredrik Reinfeldt.

Skolministern avfärdar förslaget
Den socialdemokratiska skolministern Ibrahim Baylan avfärdar förslaget som valfläsk, han menar att det redan idag satsas på speciallärarna i och med de fem miljarder kronor om året som kommunerna får för att anställa mer personal.

– Vi har ju under mandatperioden haft en satsning på skolan som har inneburit att vi har ökat personaltätheten, och då framför allt bland specialpedagogerna. Det har moderaterna rösta konsekvent nej till, säger Ibrahim Baylan.

Max Berglund
max.berglund@sr.se