Delgivningsslarv ger preskriberade brott

Många brottslingar kommer undan i Sverige på grund av polisens bristande delgivning. Delgivningssektionen vid länskriminalen i Stockholm hade 24 000 ärenden under 2005. 4 255 av dessa misslyckades.

Sven-Erik Alhem överåklagare vid åklagarmyndigheten i Malmö är djupt oroad över att det finns brister i form av delgivningsproblem i det svenska rättsväsendet.

– Allt som har med rättsäkerhet att göra, och som medför att inte alla behandlas lika inför lagen, anser jag frestar på systemet. Då är det viktigt att man inte får onödiga sådana påfrestningar i form av delgivningsproblem, säger Sven-Erik Alhem.

Många mål preskriberas
Delgivning betyder i praktiken att en handling skickas till den misstänkte brottslingen och att det finns ett bevis på att denne har tagit emot handlingen.

Men i många fall anger den misstänkte felaktig adress eller så skickas delgivningen för sent av polisen. Det får till följd att många brottsmål preskriberas.

Delgivningssektionen vid Länskriminalen i Stockholm hade 24 000 ärenden under förra året. 18 procent av delgivningarna misslyckades.

Bodström inte orolig
Justitieminister Thomas Bodström oroas dock inte över kritiken angående delgivningsproblemet.

Han poängterar att han för tre år sedan gick ut och ville att kronofogden borde ta över delgivningen från polisen. Han räknade med ett regeringsbeslut samma höst, men så blev det inte.

– Det förslag som har diskuterats var att polisen helt skulle lämna ifrån sig den här uppgiften. Men vid närmare analys, och inte minst vid samtal med polisen, så insåg vi att det kanske inte var så lyckat när man ska delge personer som är misstänkta för väldigt grova brott. Då är det bara polisen som ska kunna göra det. Vi vill inte lägga över det på kronofogden, det skulle innebära allt för stora risker, säger Tomas Bodström.

Särskilda förrättningsmän
Thomas Bodström vill nu i vissa fall utvidga möjligheten med delgivningen med hjälp av särskilda förrättningsmän. Men polisen ska fortfarande ha det största ansvaret.

Det beslutet kritiserar överåklagare Sven-Erik Alhem.

– Jag tycker, som grundtanke, att polisen har för många uppgifter idag. Och då tror jag att skulle det vara en fördel om delgivningsverksamheten kom bort från polisen, säger Sven-Erik Alhem.

Johan Tollgerdt, Ekot Göteborg
johan.tollgerdt@sr.se