Personvalskampanjer tros nå invandrare

De politiska partierna har fått 30 miljoner kronor för att nå invandrare och för att få dem att rösta. Men utvärderingar har visat att partiernas satsningar på information till invandrare är nästan verkningslösa. Personvalskampanjer kan vara ett alternativ för att nå denna grupp, säger nu flera riksdagskandidater.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Mariam Osman Sherifay från Sundbyberg tror att andra med liknande erfarenheter kan identifiera sig med henne och att hon skapar politiskt intresse bland dem.

– Här om dagen var jag hemma hos en familj från Egypten, för att beklaga sorgen efter en bortgången. Från att prata om den döda började vi prata om politik. Hur går det i valet, vad tror du och vad måste vi göra var frågor som vi diskuterade, säger Mariam Osman Sherifay.

Personliga kontakter viktigt
Personliga och långsiktiga kontakter och upplevelsen av att det finns förebilder, och någon som representerar gruppen invandrare, det tror Mariam Osman Sherifay är viktigt för att andra nyblivna svenskar ska bli intresserade av att rösta.

De allra flesta i gruppen röstar på socialdemokraterna, vänstern eller miljöpartiet. Men Bassem Nasr ställer upp för centerpartiet i Malmö, och liksom Mariam Osman Sherifay driver han en personvalskampanj för en riksdagsplats.

Han menar att information om valet och partierna är viktigt, men att det personliga mötet är viktigare liksom att det finns kandidater med invandrarbakgrund som kampanjar.

Anser att partierna brister i långsiktighet
Både Mariam Osman Sherifay och Bassem Nasr tycker att partierna brister i långsiktighet, när man försöker få upp intresset och valdeltagandet bland de nyblivna svenskarna bara just runt valet.

– De här människorna lever i ett socialt utanförskap. Vill man komma åt problemet på allvar kan man inte bara fokusera på de sista veckorna innan valet, man måste också se till helheten, säger Bassem Nasr.

I Danmark läggs inga pengar alls på att nå gruppen invandrare, men valdeltagandet där är ändå högre än i Sverige, både i kommunalvalen och i valet till det danska parlamentet, Folketinget.

Skillnaden ligger i personvalssytemet
Lise Togeby är professor i statskunskap vid universitetet i Århus och hon har studerat skillnaderna mellan svenskt och danskt valdeltagande.

Hon förklarar att skillnaden ligger i personvalssystemet, möjligheten att få in en egen kandidat är större i Danmark och hon har ett recept för att få upp valdeltagandet bland de nyblivna svenskarna.

– Ett effektivare personvalssystem kan höja valdeltagandet bland de nyblivna svenskarna, säger hon

Kristoffer Morén
kristoffer.moren@sr.se