Läkarna i styckmålet kräver 35 miljoner

Allmänläkaren och obducenten, som enligt domstol styckade Catrine da Costas kropp 1984, kräver staten på sammanlagt närmare 35 miljoner kronor.

Den största delen av skadeståndet gäller förlorad arbetsinkomst, då de fråntogs sina läkarlegitimationer 1991.

En del av skadeståndet rör lidande på grund av kränkning.

Allmänläkaren och obducenten friades från misstankarna om att ha mördat Catrine da Costa men ansågs av domstol ha styckat hennes kropp.