Sverige vill göra om EU:s vinmarknad

Sverige väljer en tuff linje i EU för att överproduktionen av vin i Europa ska stoppas. Många liter vin som inte blir såld destilleras till industriell sprit. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist vill, liksom EU-kommissionen, ha en kraftig reform av vinmarknaden.

Den känsliga frågan har diskuterats av medlemsländernas jordbruksministrar på ett möte i Bryssel.

– Det är alldeles uppenbart att vi har en obalans. Det innebär att vi med EU-stöd destillerar vin och ibland till och med fint kvalitetsvin för att den inte går att sälja på marknaden. Det är en situation som vi måste komma ifrån. Därför bedömer jag att de flesta medlemmarna i EU inser behovet av en reform, säger Ann-Christin Nykvist.

Vinodlare tvingas lägga ned
I juni förklarade EU-kommissionen att den vill ha en kraftig reform som innebär att många vinodlare måste lägga ned produktionen.

Europa producerar mest vin i världen men marknaden är inte konkurrenskraftig, anser många i EU. Länder utanför unionen tar marknadsandelar och nästan två miljarder kronor av EU:s årliga jordbruksstöd går till att omvandla vin till etanol.

Reform klar vid årets slut
Ett färdigt reformförslag kommer vid årsskiftet och medlemsländernas jordbruksministrar ska nu försöka påverka hur det ska se ut.

Producentländer som Frankrike, Spanien och Italien är förstås mer bekymrade än konsumentländerna, säger Ann-Christin Nykvist. Sverige vill gå långt.

– Målet måste vara en avreglering av den här marknaden men vi inser att det kan vara en allt för stor omställning för de vinproducedrande länderna, att ta det här i ett steg, säger Nykvist.

Framförallt små familjegårdar kan drabbas. Lösningen blir antagligen att de får bidrag för att ställa om till annan produktion, säger ministern. Sverige driver linjen att den perioden ska bli kort.

Beatrice Janzon, Bryssel
beatrice.janzon@sr.se