EU vill ha mindre akrylamid i maten

EU-kommissionen tog på tisdagen de första stegen mot ett gemensamt program för att undersöka hur höga halter av akrylamid som finns i europeiska livsmedel.

Tanken är att varje land inom EU ska ta fram konsumentråd om akrylamid och att industrin ska få rekommendationer.

Genom programmet vill kommissionen få kunskap om utvecklingen och se om industrin följer uppmaningen att sänka halterna. I annat fall kan det bli aktuellt att införa gränsvärden.

I Sverige görs redan regelbundna mätningar.

Sedan larmrapporten kom för fyra år sedan har inga epidemiologiska studier kunnat påvisa samband mellan akrylamid och cancer hos människor.