Oron i Mellanöstern försvagar kronan

Konflikten i Mellanöstern bidrar till förändringar på valutamarknaden. Dollarn stärks samtidigt som kronan försvagas.

Den politiska osäkerheten i framför allt mellanöstern påverkar valutorna. Kronan har försvagats. Det var en följd av att dollarn har stärkts. Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SE-banken menar att det beror på att dollar är en säkrare valuta.

– Det är framför allt att vi har ett stort politiskt orosmoln i mellanöstern. I det läget försöker man söka upp säkra placeringar, och som då helst ger en hög avkastning. I dag så uppfattar man dollarn som en fortsatt säker placering och dessutom har den amerikanska centralbanken en av världens högsta styrräntor på 5,25 procent, säger Robert Bergqvist.

Andra oroshärdar
Förutom Mellanöstern-krisen nämner Robert Bergqvist även andra politiska oroshärdar i världen som påverkar valutorna. Han nämner Iran-Irak-problematiken, de uppskjutna fredssamtalen mellan Pakistan och Indien samt uppskjutningarna av missiler i Nordkorea.

I oroliga tider söker sig folk alltså bort från mindre valutor, skakiga börser och nya marknader i oroliga områden. I stället väljer man kanske större valutor eller räntebärande värdepapper.

Räntehöjning i USA
Det finns de som tror att räntan kommer att höjas ytterligare i USA i augusti. I eftermiddag kommer den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke att hålla ett tal inför senaten. Talet kan ge en fingervisning om vad som kommer att hända.

En ytterligare räntehöjning kan vara ett sätt att visa handlingskraft för att hålla inflationen under kontroll. Den amerikanska ekonomin påverkar den svenska ekonomin i stor utsträckning. 

– Vad som händer i amerikansk ekonomi är viktigt för Sverige, eftersom Sverige har väldigt stora handelsbalansöverskott. Vi säljer mycket varor till USA, ungefär hälften av Sveriges handelsbalansöverskott är med USA. Skulle USA gå in i en lågkonjunktur, då tappar vi exportintäkterna. Det kommer att slå direkt mot svenska företags lönsamhet. Det kommer att påverka investeringar, viljan att anställa och det påverkar svensk ekonomi, säger Robert Bergqvist.

Marie Hansson
marie.hansson@sr.se