Kritik mot hög byggarbetslöshet bemöts

Nu bemöts kritiken från byggbranschen mot arbetsförmedlingarna i Norrland för att de är för dåliga på att ställa om arbetskraften till de stora byggprojekt, som just nu planeras eller pågår.

Lars Tängman, projektchef för AF Botnia i Härnösand, som har till särskild uppgift att skaffa arbetskraft till Botniabanan, anser att kritiken är överdriven.

– Alla entreprenörer har fått tag på den arbetskraft de behöver, och som är utbildad och har de förutsättningar som krävs för att göra ett fullgott dagsverke, säger Lars Tängman.

Investeras för mångmiljardbelopp
Det investeras för mångmiljardbelopp i byggandet i Norrland just nu. Bara i Norrbotten ökade byggandet med 60 procent i fjol. Ändå har alla norrlandslän betydligt högre byggarbetslöshet än resten av landet.

Genom Västernorrland skär just nu jättebygget av Botniabanan som sysselsätter cirka 1 200 personer.

Ändå har Västernorrland högst byggarbetslöshet i Sverige med över sju procent. Nästan det dubbla mot rikssnittet.

Arbetskraften kommer från andra regioner
En stor del av arbetskraften på Botniabanan kommer istället från andra regioner eller länder.

Enligt Sveriges Byggindustriers chefsekonom Lars Jagrén beror det på att byggjobbarna i Norrland har fel kompetens. Ams borde göra mer för att vidareutbilda arbetskraften, anser Lars Jagrén.

– Jag tror att ett problem är att det som har byggts de senaste åren i Norrland har varit anläggningsinvesteringar, och det kräver delvis en annorlunda kompetens än om de arbetslösa har jobbat med renovering eller nyproduktion av hus, säger han.

AF Botnia i Härnösand är en arbetsförmedling i ams regi som jobbar speciellt med att förse entreprenörer på just Botniabanan med arbetskraft från Västerbotten och Västernorrland.

Håller inte med
Projektchef är Lars Tängman. Han håller inte med Lars Jagrén om att han och kollegorna misslyckats med att omvandla husbyggare till järnvägsbyggare i Norrland.

– Vi har inget problem på anläggningssidan, har vi haft det har vi sett till att dragit igång utbildningar som har stämt överens med de behov som arbetsgivarna har haft, så vi förstår ingenting av det här, säger Lars Tängman.

Men arbetslösheten är väl ganska hög i Norrland?

– Ja, den är förhållandevis hög, men vi har aldrig haft sådana bra resultat som vi har nu.

Johan Sjöholm
johan.sjöholm@sr.se