Elever missar bidrag på grund av skolk

Fler och fler gymnasieelever går miste om studiebidrag på grund av skolk. Under det senaste läsåret fick närmare 10 000 elever sitt studiebidrag indraget minst en månad för att de inte deltagit i undervisningen.

Det är en ökning med 46 procent jämfört med läsåret innan.

Magnus Fors, presschef på CSN, säger till tidningen Metro att förra årets debatt om att vissa gymnasieskolor inte rapporterat ogiltig frånvaro sannolikt har påverkat den stora ökningen.

Totalt kräver CSN tillbaka över 19 miljoner kronor av de skolkande gymnasisterna.