Vattningen begränsas i Skåne

Bristen på vatten i de mindre skånska vattendragen är nu så stor att Länsstyrelsen går ut med nya begränsningar för bevattning. Det torra vädret gör att flera åar och mindre sjöar har så ont om vatten att risken är stor för att fisk och djurlivet skadas. (SR Kristianstad)