Tandimplantat bryter ner ben i käken

Tandimplantatet Nobel Direct orsakar för stora benförluster. Det menar en expertgrupp i en ny rapport beställd av Läkemedelsverket.

Om en dryg månad räknar Läkemedelsverket att fatta beslut i frågan.

– Implantatet kan fungera bra i många sammanhang, men för vissa patienter har man redovisat benförluster som är mer omfattande än vad man ska förvänta sig av tandinplantat, säger Lennart Philipson, för medicinteknikverksamheten på Läkemedelsverket.

I höstas slog två professorer vid Sahlgrenska akademien i Göteborg larm om att Nobel Biocares nya tandimplantat Nobel Direct orsakar en kraftig nedbrytning av benvävnaden hos patienterna. 

På sikt kan skadorna leda till att implantaten ramlar ut och i värsta fall kan det bli svårt att sätta in ett annat implantat.

Uppgifterna har hela tiden tillbakavisats av företaget och i februari bedömde Läkemedelsverket att det inte fanns tillräckligt underlag för att dra in det kritiserade implantatet.

Men nu visar en vetenskaplig granskning, som gjorts på uppdrag av Läkemedelsverket, att Nobel Direct ger större benförlust än andra implantat. Experterna som skrivit rapporten är också kritiska till att de fördelar som beskrivs i broschyrer och produktinformation inte är dokumenterade vetenskapligt.

Därför måste företaget skriva om sina rekommendationer och råd, och innan dess bör implantaten inte marknadsföras.

Läkemedelsverket har gett Nobel Biocare tre veckor för att svara på kritiken i rapporten. I slutet av augusti räknar myndigheten med att fatta ett beslut om huruvida implantaten ska stoppas eller inte.

Lennart Philipson säger att experternas rapport kommer att väga tungt.

– Om den här rapporten står oemotsagd av Nobel Direct så kommer vi naturligtvis att ta starkt intryck av rapporten i våra kommande beslut, säger han.

Men Tomas Albrektsson, en av de två professorer som slog larm i höstas, säger redan nu att expertrapporten är en seger för patienterna. Han hoppas också att Nobel Biocare tar till sig kritiken.

– Man har inte tidigare kunnat ta till sig kritiken utan bara slagit det ifrån sig och skjutit det på budbärarna. Men nu förstår man att det här var en allvarlig oro som vi och andra kände, och därför gör de ändringar som behövs innan man återigen börjar marknadsföra detta inplantat, säger han.  

Nobel Biocares nya implantat lanserades våren 2004 och har opererats in på ungefär 60 000 patienter runt om i världen. Det som skiljer det nya implantatet från andra implantat är att det bara krävs en operation och att tanden ska kunna belastas direkt efter ingreppet.

Sara Pramsten
sara.pramsten@sr.se

Johan Tollgerdt
johan.tollgerdt@sr.se