Leksak från McDonalds kan skada hörseln

Konsumentverket utreder om en musikspelare som hamburgerkedjan McDonalds delar ut med sina barnmåltider är lämplig att använda som leksak. Håller man spelaren nära örat är ljudnivåerna på gränsen till det tillåtna, enligt Ekots mätning av ljudet.

Jenny Ryberg fick lyssna på spelaren på väg till Djurgården med sina barn.

– Det var ingen bra grej, det låter för högt, säger Jenny Rydberg.

Är det något du skulle vilja ge din dotter?

– Nej, inte att ha emot örat i alla fall.

Tror du att barn förstår att man inte ska ha den mot örat?

– Nej, det gör de ju inte, säger Jenny Ryberg.

Anmälningar till Konsumentverket
Musikspelaren har följt med McDonalds barnmåltider under juli månad. Nu har Konsumentverket fått in tre anmälningar från föräldrar som tycker att leksaken låter för starkt.

När Ekot testade leksaken gjorde ljudnivåmätaren utslag på 100 decibel. Det är nära det gränsvärde som Konsumentverket följer på drygt 100 decibel för leksaker som kan föras till örat.

– Spontant när jag provade och satte den till örat så upplevde jag att det var ett väldigt starkt ljud, att det var näst intill otäckt att ha det i örat. Jag tycker att man kan säga så här: när man delar ut leksaker, om det nu är en leksak, som tangerar gränsvärdena så är det inte lämpligt, säger Jan Sjögren är enhetschef på Konsumentverket.

Måste titta närmare på den
Jan Sjögren poängterar att Konsumentverket ännu inte har gjort några egna tester på musikspelaren men han anser att McDonalds ändå skyndsamt måste titta närmare på den.

Enligt McDonalds är det inte aktuellt att dra in produkten i väntan på att Konsumentverket utreder om den kan vara skadlig.

McDonalds: Den är inte farlig
Den är redan testad och är inte farlig, anser McDonalds. Att barn kanske för spelaren nära örat trots att den är tänkt att fästa vid kläderna är inget man har kunnat förutse.

– Det är omöjligt för mig att förutsäga hur barn använder sina leksaker. Det är därför vi har ett clip på den så att den inte ska sättas mot örat. Enligt testerna som har gjorts så bedöms den vara säker, säger Susanna Hörnlund, informatör på McDonalds.

Christopher Kihlberg som får lyssna på spelaren tillsammans med sina barn tycker att ljudet är för högt, trots McDonalds försäkringar.

– Det är för högt tycker jag, men den här är ändå lägre än den vi har hemma, säger han.

Tror du att barn förstår att man inte ska ha den nära örat?

– Nej, jag har sagt till mina barn en gång när de hade den väldigt nära örat att de skulle flytta den. Men det är inte så lätt, jag är inte alltid där, säger föräldern Christopher Kihlberg.

Anders Jelmin
anders.jelmin@sr.se