Bevisbrist fick Hagamannen friad i ett fall

På onsdagen kom domen mot den så kallade Hagamannen. Åtalet gäller överfall på sex kvinnor, men han fälldes bara i de fem fall där han tidigare erkänt. Tingsrätten friade i ett fall där en 15-årig flicka våldtogs, för att tillräckliga bevis saknades.

Det säger lagman Thomas Södermark vid Umeå Tingsrätt.

– Jag kan säga att vi fått det styrkt att det har skett en våldtäkt, men inte att det är den här mannen som är gärningsman, säger Thomas Södermark.

Bilderna publicerades först
I domen påpekas det att den nu 20-åriga kvinnan pekade ut Hagamannen först efter att bilder av honom förekommit i tidningar, och att hon därför omedvetet kunde ha anpassat sin minnesbild efter den publicerade bilden.

Lena Isaksson som är målsägarbiträde för kvinnan berättar om hennes stora besvikelse.

– Hon är djupt besviken över att den person som varit åtalad för det här brottet inte är fälld, för hon är övertygad om att det är han som är gärningsman.

– Hon känner igen honom, hon har klart pekat ut honom, och hon känner en sorg i att medias publicering av bilden bland annat har inneburit att det är svårare att få till stånd en fällande dom, säger Lena Isaksson.

DNA-bevisen finns inte
De DNA-bevis som polisen säkrade i samband med våldtäkten finns inte längre, och har inte kunnat användas som bevis.

Lena Isaksson har nu tre veckor på sig att bestämma om hon ska överklaga domen.

– Jag kan bara säga att för min klient är det ingen tröst att han fälls för andra gärningar, utan för henne är det viktigt att han fälls just för det han gjort mot henne, säger Lena Isaksson.

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se