Mölndal planerar ett frivilligt tionde skolår

I Mölndal planerar kommunen att erbjuda ett frivilligt tionde skolår för elever som gått ut nionde klass med dåliga betyg i kärnämnena svenska, matematik eller engelska.

Går allt enligt planerna kan Mölndals kommun bli först i landet med att erbjuda sina elever ett tionde skolår.

Hösten 2007 vill man i Mölndal utanför Göteborg erbjuda ett frivilligt tionde skolår för de elever som inte blivit godkända i kärnämnena svenska, matematik eller engelska.

Ungefär var tionde elev kan idag inte söka in till gymnasiet på grund av dåliga betyg i nian. Många väljer därför att gå om nionde årskurs.

Alternativ till att gå om
Men det känns viktigt att erbjuda ett nytt alternativ, säger Lars-Erik Larsson, chef för utbildningsförvaltningen i Mölndal.

– Huvudsaken är att vi ska kunna erbjuda ett alternativ för ungdomarna efter nian. För de som känner att gymnasiet kanske inte är deras grej utan att de vill stanna kvar i grundskolans miljö, säger han.

Lars-Erik Larsson säger att han har både Skolverket och kommunledningen bakom sig för projektet. Fördjupade studier i kärnämnena och yrkesvägledning ska bli de stora tilläggen i tians undervisningsplan.

Tidigare åtgärder istället
Men Lena Olsson på myndigheten för skolutveckling är skeptisk till idén och tycker att man borde sätta in åtgärder tidigare.

– Om det handlar om de här tre ämnena så är det kanske önskvärt att man försöker komma åt de här problemen tidigare, säger hon.

Lars-Erik Larsson som står bakom idén menar att elevernas förutsättningar för att lära sig i skolans kursplan är olika.

– Kursplanerna är samma men tiden för att uppnå det som står i kursplanen är nio år för alla. Det vore konstigt om alla klarade samma uppgift på exakt samma tid, säger han.

Johan Tollgerdt, Göteborg
johan.tollgerdt@sr.se