Enfrågepartier har svårt att överleva

När ett enfrågepartis huvudfråga fallit får partiet problem, anser medie- och demokratiforskaren Jesper Strömbäck. Frågan som för in ett enfrågeparti i en beslutande församling kan snabbt skicka ut det i kylan igen.

– Enfrågepartier som samlas kring en mindre fråga får problem den dagen frågan faller. Om man till exempel samlas bakom att man är emot en flygplats i kommunen eller att man vill rädda ett sjukhus i länet, så har man ingen samlande fråga kvar den dagen frågan är avgjord, säger Jesper Strömbäck, medie- och demokratiforskare verksam i Västernorrland.

Sjukvårdspartierna i Norrbotten och Västernorrland har funnits i landstinget sedan 1994. Men de tre sjukhus de bildades för att rädda finns inte längre kvar. I Härnösand i Västernorrland lades ortens akutsjukhus ned förra året.

Anser det meningsfullt att fortsätta
Partiets andranamn på riksdagslistan, Erica Sahlin från Härnösand, anser ändå att det är meningsfullt att fortsätta jobba politiskt, trots att kärnfrågan för partiet i hennes region är död.

– Genom att agera i landstingsfullmäktige kan vi kräva nya vårdformer, till exempel små enheter på fler platser i länet som har akutvård, säger Erica Sahlin.

Hittills finns inga opinionsmätningar som tyder på att sjukvårdspartiet ska klara fyraprocentsspärren till riksdagen.

Starkast fäste i Norrbotten
Största chansen till riksdagsplatser ligger troligen i att partiet får minst 12 procent av rösterna i sitt starkaste fäste Norrbotten.

Men även om det lyckas ger Jesper Strömbäck partiet små chanser till någon längre överlevnad.

– Jag tror att det blir väldigt svårt för ett sådant parti att fungera i riksdagen, eftersom sjukvårdsfrågan bara är en av väldigt många andra frågor, och då finns det en mängd andra frågor som man måste ta ställning till och det är inte särkslit stor sannolikhet att alla som är överens i sjukvårdsfrågan också är överens i alla andra frågor, säger Jesper Strömbäck.  

Johan Sjöholm
johan.sjoholm@sr.se