Vildsvinstammen ska minskas

Naturvårdsveket ska se över vilka åtgärder som ska vidtas för att hejda den snabba ökningen av vildsvinsstammen. Det har regeringen beslutat.

Riksdagen beslutade 1987 att det ska få finnas en vildsvinsstam i Sverige och sedan dess har antalet vildsvin ökat dramatiskt.

Då handlade, för 19 år sedan, handlade det om några hundratal djur i Sörmland och Skåne, men i dag beräknas antalet vildsvin vara mellan 50 000 och 80 000 djur.

Vildsvinen orsakar skador på grödor och annan mark, och antalet trafikolyckor där vildsvin är inblandade har ökat dramatiskt.