Skatteflykter till Österrike ska stoppas

Möjligheten att slippa skatt på företagsförsäljningar genom att flytta till Österrike ska nu stoppas av regeringen.

I förhandlingarna med de österrikiska myndigheterna om ett nytt skatteavtal har frågan om skatteflykten brutits ut och fått förtur.

Enligt uppskattningar kan statskassan ha gått miste om skatteintäkter på över tre miljarder kronor under åren 2000 och 2005, genom att personer flyttat till Österrike.