Svenskt aidsprojekt får stöd av Gates

Mångmiljardären Bill Gates skänker 2,1 miljarder kronor till världens aidsforskning och forskare på svenska Smittskyddsinstitutet är några av de utvalda som får ta del av pengarna. Pengarna går till ett forskningsprojekt som tar fram en helt ny typ av hiv- och aidsvaccin.

Rigmor Torstensson är avdelningschef på Smittskyddsinstitutet.

– Vi ska undersöka effekten av ett nytt vaccinkoncept, och jämföra det med mer konventionell vaccination. Just att det har varit ett nytt koncept har nog varit en av anledningarna till att vi fått de här pengarna från Bill Gates Foundation, säger hon.

Hur mycket pengar har ni fått?

– Hela projektet har fått 5,6 miljoner dollar, men exakt hur stor del Smittskyddsinstitutet kommer att få är inte riktigt klart ännu.

Hur skiljer sig detta från de vaccin som finns idag?

– Man försöker att titta lite mer på den naturliga immunitet som man utvecklar när man utsätts för olika typer av virus. Jag vill inte gå närmare in på exakta mekanismen, eftersom vi ska ha vårt första projektmöte nästa vecka och därefter kommer vi offentliggöra mer om vilken princip det är.

Hur känns det då?

– Naturligtvis känner man sig utvald och privilegierad, eftersom det är få grupper i världen som har fått det här, säger Rigmor Torstensson, avdelningschef på Smittskyddsinstitutet.

Sofie Pehrsson
sofie.pehrsson@sr.se