Tiodubbling av JO-anmälningar mot tullen

Antalet JO-anmälningar mot tullen har i år redan tiodubblats jämfört med hela fjolåret. Ökningen beror enbart på beslagtagen internetsprit. Uppretade privatpersoner som fått sin sprit beslagtagen JO-anmäler tullen för att det tar för lång tid innan de får besked om var deras sprit tagit vägen.

Enligt Bengt Perman, gruppchef på tullen i Sundsvall, går det inte att meddela beställarna snabbare än man gör nu.

– Vi kan inte jobba snabbare. Då får de skicka upp folk hit som får jobba med det här hela dagarna.

Så en eventuell JO-kritik kan inte snabba på det?

– Det kanske det gör, men inte för vår del här i Sundsvall utan då måste det vara ovanför våra huvuden, säger Bengt Perman.

200 000 liter sprit
Så länge inte EG-rätten kommer fram till nåt annat, får tullen beslagta internetbeställda alkoholvaror som upptäcks vid införseln.

Men alla som får varor beslagtagna har också rätt att få reda på detta av tullen.

I bergrummet där tullen i Sundsvall förvarar sina beslag finns cirka 200 000 liter internetbeställd vin, sprit och öl.

Och de enorma beslagen gör att det ibland kan ta nästan två månader innan tullen identifierat och underättat alla beställarna. Beställaren behöver en skriftlig underrättelse för att kunna överklaga tullens beslut.

JO-anmäler
Ett hundratal uppretade beställare, till viss del påhejade av de företag som organiserar internetbeställningar av alkohol, har därför JO-anmält tullen för tjänstefel. Det är tio gånger fler JO-anmälningar än vad tullen fick under hela fjolåret. Då rörde ingen anmälan internetsprit.

JO Cecilia Nordenfeldt har nu beslutat att utreda om tullen gör fel.

– Jag har fått ungefär 100 klagomål och av dem så har vi valt ut fyra ärenden för remiss till Tullverket som omfattar alla frågeställningar som är aktuella i de här ärendena, säger Cecilia Nordenfeldt.

Oavsett vad som sker i framtiden med de 200 000 liter sprit som finns i tullens bergrum, är internetsprit något som Sundsvallsborna pratar mycket om.

– Jag tycker det är rätt att tullen beslagtar.

Varför då?

– Därför att vi har bolaget, vi kan gå dit och handla, säger Elisabeth Öberg.

Vad tycker du om att tullen beslagtar spriten som kommer?

– Fel, ska vi ha fria tullar, varför ska vi då stoppa spriten? säger Klas Larsson.

Reporter Johan Sjöholm
johan.sjoholm@sr.se