Systembolaget vill införa personalkontroll

Systembolaget vill införa kontroller av personal för att minska svinnet i butikerna. Detta trots att svinnet nästan uteslutande tros bero på kunderna.

– Vi har ett svinn som ligger på drygt en promille om man räknar ihop alla våra butiker, och den absoluta merparten står tyvärr våra kunder för. Men det här är förebyggande, och vi vill skapa de här rutinerna för att våra medarbetare inte ska känna frestelse att plocka med sig någon flaska hem nu och då, säger Lennart Agen, informationschef på Systembolaget.

Det försvinner varor från Systembolaget för drygt 25 miljoner kronor varje år. Värst är det i själbetjäningsbutikerna.

Kunderna största tjuvarna
Trots att svinnet nästan uteslutande tros bero på kunderna vill Systembolaget alltså införa speciella hemgångskontroller av de drygt 4 000 butiksanställda.

Det är inte klart hur kontrollerna ska gå till rent praktiskt, bara att det skall göras av en extern partner.

Facket ogillar kontroller
Förhandlingar pågår nu med tjänstemannaförbundet HTF. Tommy Mases, tillförordnad förhandlingschef på HTF, säger att de inte är positiva till att Systembolaget vill införa generella personalkontroller.

– Om det är så att det finns misstanke mot personen, då kan man väl ibland gå med på det. Men att göra det rent generellt, det är vi inte så attraherade av.

Varför inte?

– Frågan är ju om det är ett intrång i den personliga integriteten. Att går runt och rota i väskor, det är inte alltid så att det upplevs positivt, säger Tommy Mases.

”Jag håller med”
Varje år upptäcker Systembolaget en handfull internstölder. Men enligt Systembolaget är det inte misstankar om fler internstölder som ligger bakom införandet av nya rutiner.

– Jag håller med om att det är viktigt att personalen inte känner sig kränkt i den här situationen. Det är därför vi väldigt nogsamt arbetar med de fackliga företrädarna, för att hitta en modell som båda parter känner sig tillfreds med, säger Lennart Agen.

Ulrika Mannberg
ulrika.mannberg@sr.se