Tamiler vill slippa svenska observatörer

Gerillan Tamilska tigrarna på Sri Lanka står fast vid sitt krav att fredsobservatörerna från Sverige, Finland och Danmark måste lämna landet före den första september.

Detta trots det svenska EU-sändebudet Anders Oljelunds försök på ett möte att få tigrarna att släppa sitt krav.

Gerillan menar att observatörerna från de aktuella nordiska länderna inte kan anses vara neutrala längre eftersom de kommer från EU-länder och EU har stämplat tigrarna som en terrororganisation.

Exakt vad gerillan kommer göra om observatörerna ändå stannar efter deadline har man inte avslöjat.