Finansdepartementet får kritik

Skatteverket är kritiskt till den information om skattekryphål som finansdepartementet lämnat ut till bärbranschen. Bärbranschen har fått information om hur de svenska skattereglerna kan kringgås om bärplockarna anställs via utländska dotterbolag, något som skatteverket motsätter sig.

Björne Sjökvist är skattedirektör på skatteverkets huvudkontor. Han menar att Finansdepartementets information kan få allvarliga följder för företagen.

– Resultatet blir ju att man får betala arbetsgivaravgifter, skattereglerna slår till, och dessutom så kan det självklart bli frågan om skattetillägg och eventuell åtalsanmälan om det är stora belopp, säger Björne Sjökvist.

Informationen för osäker
Nej, skatteverket skulle inte skriva under på informationen från finansdepartementet till bärbranschen.

Departementet menar att det inte gett ett råd, utan att det informerat om rättsläget, men Björne Sjökvist menar att skatteverket aldrig skulle ge den här typen av information eftersom den är alldeles för osäker.

Svåra gränsdragningar
Björne Sjökvist säger att den teoretiska möjligheten att starta ett dotterbolag för att hyra ut arbetskraft faktiskt finns, men att skatteverket vid en granskning kan se igenom om det skapats för att undanhålla skatt och arbetsgivaravgifter.

Men samtidigt så är transaktioner med uthyrning av arbetskraft från utlandet väldigt besvärligt rent juridiskt, säger Björne Sjökvist.

Om någon närstående till bäruppköparen skulle starta ett personaluthyrningsföretag utomlands så är gränsdragningen för vad som är tillåtet väldigt svår att göra, och en prövning måste göras från fall till fall.

Skattejurist mer positiv
Staffan Sundkvist, skattejurist på revisions- och rådgivningsföretaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, är mer positiv till finansdepartementets lösning. Han menar att det inte är en helt enkel lösning, men att den fungerar.

– Det är en alldeles tydlig möjlighet om man vill undvika svenska arbetsgivaravgifter, om man då har personal utsänd från bolag utomlands så ska det inte utgå svenska arbetsgivaravgifter i vissa lägen. Så det är en klar möjlighet att göra på det sättet, säger Staffan Sundqvist.

Kristoffer Morén
kristoffer.moren@sr.se