Förvirring om anställda bärplockare

Bäruppköpare är skyldiga miljontals kronor i obetalda arbetsgivaravgifter samtidigt som myndigheterna själva inte kan reda ut om de utländska bärplockare som kommer hit är att betrakta som anställda eller inte.

– Bärplockare som kommer till Sverige utifrån anses som anställda, eftersom man har riggat så mycket administration runt omkring, säger Björne Engström skattedirektör på Skatteverket.

Bärplockarna är anställda säger Skatteverket. Migrationsverket hävdar motsatsen bärplockarna är här på turistvisum och då får de inte vara anställda säger Peter Fylking, avdelningsdirektör på tillståndsenheten på Migrationsverket i Norrköping.

– Man kan bevilja visering för plockare som vill komma hit och plocka bär om de är inbjudna av bärbranschens godkända företag, så länge det inte råder ett anställningsförhållande, säger han.

Vad menar ni med att det inte råder ett anställningsförhållande?

– Vi använder oss av det här arbetstagarbegreppet, det ska finnas ett avtal mellan två parter som är ett kontrakt, säger Peter Fylking.

Mitt emellan myndigheterna hamnar bärplockarna eftersom skatteverket har en helt annan definition av vad ett anställningsförhållande är.

– I en sådan här situation krävs det inte mycket för att vara anställd. Om du ber mig att köra runt kvarteret och ger mig 20 000 kronor för det, betraktas du som en arbetsgivare och ska betala arbetsavgifter och lämna kontrolluppgifter, det behövs alltså inte mycket säger Björne Engström.

Men de här personerna får väl visum för att komma hit, just under förutsättningarna att de inte är anställda?

– Anställda i skatterättslig mening behöver inte betyda samma sak som när det gäller Migrationsverkets tolkning, de har ju helt andra syften med sina regler.

Skulle det vara bra om Migrationsverket och Skatteverket skulle få en samsyn på vad en anställd är egentligen?

– Vi har ju haft kontakter med Migrationsverket, men det är ju det att det är olika regelsystem och de har olika syften. Så att en ord i ett regelsystem behöver inte alls betyda samma sak i ett annat, säger Björne Engström.

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se