Allt fler läkare söker till barnpsykiatrin

Intresset för barn- och ungdomspsykiatri ökar bland unga läkare. Antalet sökande till specialistutbildningen har ökat betydligt i landet och det är en ljusning för barnpsykiatrin som sedan länge har stor brist på läkare.

Ett exempel är Stockholm där Olav Bengtsson är chef för barn - och ungdomspsykiatrin.

– I Stockholm har vi under de senaste två-tre åren märkt en påtaglig skillnad, så till den grad att vi idag har fler som vill utbilda sig än vi kan utbilda, säger han.

Ökat intresse i landet
Även i västra Sverige ser det positivt ut. Där går femton läkare specialistutbildningen nu jämfört med fyra förra året. Ett ökat intresse märks också i andra delar av landet. Det finns flera orsaker till varför det är fler som nu söker utbildningsplatserna.

– Psykiatrin blir allt mer accepterad som en medicinsk specialitet bland våra doktorer. Utbildningssystemet har gjorts om så att det blir mer positivt för doktorerna och för verksamheten, säger Bruno Hägglöf som är ordförande i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri.

Inom barnpsykiatrin är det inte ovanligt att man har väntetider som är längre än vårdgarantins tre månader eftersom bristen på läkare varit mycket stor under många år.

Stora pensionsavgångar väntar
Ett exempel är Västra Götaland där det enligt den personalstrategiska avdelningen saknas läkare till var tredje tjänst. Problemet med rekrytering kommer att kvarstå under flera år, inte minst eftersom stora pensionsavgångar väntar.

Men att fler nu väljer barn- och ungdomspsykiatrin höjer specialitetens status. Det är viktigt även om det tar tid innan de nya läkarna är färdiga.

– Det tar fem år för en läkare under utbildning att bli specialist och sedan kunna arbeta mer självständigt. Men självklart gör man stor nytta även under utbildningstiden. Det här är en satsning delvis för framtiden, säger Bruno Hägglöf.

Clara Osvald
clara.osvald@sr.se