Statlig rasism på 1930-talet

Svenska soldater och officerare instruerades på trettiotalet om att rasegenskaper var avgörande för Sveriges överlevnad, skriver Jan Myrdal på DN Debatt.

Skriften ”Soldatinstruktion, Allmän del” distribuerades i mer än hundra tusen exemplar mellan 1929 och 1938.I den heter det bland annat att ”blandning med en icke likvärdig ras utgör en av de största farorna för ett högtstående folk”. Det var ett utslag av svensk statsrasism som fick en långt bredare spridning än den mer kända forskarrasism som på tjugotalet manifesterade sig i Rasbiologiska institutet, skriver Jan Myrdal.