Liberal adoptionslag i Sydafrika

I Sydafrika får ensamstående homosexuella adoptera barn och nu är en lagändring på gång som kan komma att tillåta homosexuella par att adoptera, både inom landet och utomlands. Homosexuella par i Sverige har än så länge inte fått adoptera något barn, trots att det varit tillåtet sedan 2003.

Men ännu har inga adoptioner till homosexuella skett, det säger Marike Bloem på det sydafrikanska socialdepartementet.

Många säger nej
Det är flera parter som måste vara överens vid en adoption. Många adoptionsorganisationer har en religiös värdegrund som inte tillåter homosexuella att adoptera, säger Marike Bloem som är socialarbetare på socialdepartementet. 

Om alla andra parter skulle säga ja, så är det är inte ovanligt att den biologiska mamman säger nej, enligt Marike Bloem. Och det finns så många gifta heterosexuella par som står i kö för adoptioner att de homosexuella sällan kommer i fråga.

Ny lag tillåter även homosexuella par
Sedan 1983 är det tillåtet för ensamstående homosexuella personer att adoptera barn i Sydafrika. En lagändring är också på gång som tillåter homosexuella par att adoptera. Lagen gör ingen skillnad på homosexuella personer i landet och utanför landet.

Homofobin utbredd
Men trots en progressiv rättighetslagstiftning, så ser verkligheten annorlunda ut. Homofobi och fördomar mot homosexuella är generellt sett stor.

I Sydafrika förmedlades 2 500 adoptioner totalt i fjol, bara omkring 300 av dem var utlandsadoptioner.

– Barnets bästa är att adopteras bort inom landet, utlandsadoptioner görs när inget annat är möjligt, säger socialarbetaren Rose Mapisa.

Margareta Svensson, Johannesburg
margareta.svensson@sr.se