Osäkerhet om hakkors är tillåtna

Vid demonstrationen i Malmö på lördagen förekom hakkors på plakat och det rådde ovishet hos polisen om det var lagligt eller inte. (SR Malmö)