Många pass måste reklameras

Hundratals svenskar tvingas varje månad akut skaffa nytt pass utomlands. Trots att de nya biopassen håller bättre kvalitet än de gamla, är de äldre EU-passen med lossnande personsidor fortfarande ett stort problem.

– De är stora problem, fortfarande. På ambassaderna kommer det ju människor som reser väldigt mycket, säger Helena Melin Hultgren, departementssekreterare på UD.

– Affärsmännen har väldiga problem, och också turistresenärer förstås, som kanske har en mindre medvetenhet om att det existerar, den här problematiken.

200 pass lämnas in varje månad
Utrikesdepartementet får varje månad in mellan två och tre hundra trasiga pass från ambassaderna och konsulaten utomlands. Dit vänder sig turistande svenskar vars pass inte godkänts i en gränsövergång och akut måste ha ett nytt.

Sedan Sverige började utfärda de nya vinröda EU-passen 1998 har cirka 86 000 pass reklamerats enligt Rikspolisstyrelsen till årsskiftet 2005-2006. 

Inga biopass har reklamerats
Rikspolisstyrelsen konstaterar att man ännu inte fått in några reklamationer för tillverkningsfel för det nya biopasset som började utfärdas i Sverige den 1 oktober förra året.

Trots det stiger fortfarande det totala antalet reklamationer i takt med att allt fler pass utfärdas.

UD uppmanar alla passinnehavare att självmant kolla sina pass för att undvika problem i gränsövergångarna.

– Man kan gärna forcera det själv, för att se om det släpper. Minsta lilla tendens till att det går sönder, då ska man byta ut, säger Helena Melin Hultgren.

Niki Bergman
niki.bergman@sr.se