Felbeslut leder till dödsfall inom vården

Felbeslut inom den svenska sjukvården leder varje år till att mellan 3 000 och 4 000 människor dör i onödan. Det skriver författaren Tommy Sandström i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Han hänvisar till siffror, dels från Stockholm läns landsting och dels från utredaren Anders Fagerlund på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han hävdar att orsaken inte är brist på resurser, utan på dålig effektivitet, samordning, utbildning och på fel attityder.

Han föreslår bland annat att man tillsätter en haveriutredare i varje landsting som tittar på de patientärenden som gått fel.