Golfbollar kan vara miljöfarligt

Miljödomstolen i Växjö jämställer nu golfbollar med sprängsten och hävdar i en dom att flygande golfbollar kan klassas som miljöfarlig verksamhet.

Domen gäller Araslövs golfbana utanför Kristianstad. Om domen inte överklagas kan den få konsekvenser för alla golfbanor i landet, skriver tidningen Smålandsposten.

Det kan till exempel handla om att banorna tvingas sätta upp nät för att hindra golfbollar att hamna utanför banan.