Många badplatser avregistreras

519 svenska badplatser har avregistrerats de senaste åtta åren. Främsta orsaken är att antalet besökare är för litet och att baden därför inte når upp till EU-standard, konstaterar regeringen i en skrivelse till EU-kommissionen.

Kommissionen misstänkte att dålig vattenkvalité låg bakom och att Sverige genom att undanta baden från statistiken avsiktligt ville slippa kontroller av vattenkvaliteten.

Om EU-kommissionen inte godtar Sveriges förklaringar kan den stämma Sverige, skriver Göteborgs Posten.