"Sverige samarbetade tätt med Nato"

Det svenska försvaret hade ett tätt samarbete med Nato ända fram till mitten av 80-talet, och de socialdemokratiska regeringarna var välinformerade samtidgt som de officiellt hävdade neutralitetspolitiken. Det skriver Robert Dalsjö på Försvarets forskningsinstitut i sin doktorsavhandling.

Enligt ett protokoll som Ekot tagit del av informerades statsminister Erlander Sveriges militära samarbete med Nato, samtidigt som han gav sina berömda tal om svensk neutralitetspolitik.

”Hemligt av synnerlig betydelse för rikets säkerhet”, står det på protokollet från den 21 november år 1959. Närvarande på mötet är statsminister Erlander och utrikesminister Undén samt sex andra statsråd, däribland Gunnar Sträng.

Chefen för försvarsstabens sektion 2, kommendör Henning redogör: 

”Jag har fått i uppdrag att lämna en kort redogörelse för det samarbete på det militära området som äger rum med Norge och Danmark. Av sekretesskäl äger endast Cfst (centrala försvarsstaben) och ÖB (överbefälhavaren) fullständig överblick över detta samarbete....Följande planer existera i nuläget:

Plan för eventuellt samarbete mellan luftbevakningen i Sverige och Norge, dagtecknad 16 juni 1953.

Plan för eventuell samverkan mellan Sverige och Norge i vad rör signal - och kryptotjänsten, dagtecknad 15 juni 1955.

Plan för eventuell samverkan mellan Danmark och Sverige i vad rör signal- och kryptotjänst, dagtecknad den första juni 1955.

Plan för eventuellt samarbete mellan luftbevakningen i Danmark och Sverige, dagtecknad den första april 1955.

Plan för eventuell samverkan mellan Sverige och Norge i vad rör gemensamt sjöfartsskydd, dagtecknad 26 januari 1951...” 

Officiella politiken
Men den officiella politiken var något helt annat än den som protokollfördes i hemligstämplade dokument. Så här sa Tage Erlander i sitt berömda utrikespolitiska tal i Stockholms konserthus 17 september september samma år: 

– Neutralitetspolitiken förutsätter att omvärlden kan hysa förtroende för vår vilja att orubbligt hålla fast vid den valda utrikespolitiska linjen. Förberedelser och överläggningar om militär samverkan med medlemmar av en stormaktsallians är därför uteslutna. 

Del i underlaget
Protokollen som Ekot tagit del av är en del i underlaget för Robert Dalsjös doktorsavhandling. Robert Dalsjö hävdar att samarbetet mellan Sverige och Nato varit mycket djupare än vad som tidigare varit känt. 

Samarbetet ska ha gällt till exempel stridsflyg där svenska flygplatser ska ha haft material för att serva och tanka Natoplan, och svenska försvaret ska ha skaffat särskilda radiosändare för att kunna kommunicera på Natoplanens egna frekvens.

Regeringens godkännande
Detta samarbete ska ha skett med godkännande av den svenska socialdemokratiska regeringen, hävdar Robert Dalsjö.

– Från början var det här godkänt av regeringen i regeringssammanträden, och det var löpande så att de officerare som hanterade det här, de rapporterade till och fick instruktioner av Erlander, av de olika försvarsministrarna, ibland av utrikesministern. 

Elsa Helin
elsa.helin@sr.se 

Niki Bergman
niki.bergman@sr.se