Åklagare: Hakkors kan vara lagbrott

Det kan vara ett lagbrott att bära plakat med det nazistiska hakkorset intill den israeliska flaggan. Det konstaterade överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö på måndagen, efter de senaste dagarnas demonstrationer i Malmö mot kriget i Libanon då flera medverkande bar plakat med ett likhetstecken mellan hakkorset och Davidsstjärnan.

– Min bedömning är att man bör inleda förundersökning med anledning av misstanke om hets mot folkgrupp, säger Sven-Erik Alhem. 

Vid flera demonstrationer i Malmö de senaste dagarna har det förekommit plakat med likhetstecken mellan det nazistiska hakkorset och den israeliska flaggan.

Enligt ett åklagarbeslut i helgen skulle hakkors på flaggor inte vara olagliga, och de poliser som bevakade lördagens demonstration i Malmö hade instruktioner att inte ingripa mot sådana plakat. 

Starka reaktioner
Men symbolen väckte starka reaktioner och överåklagare Sven-Erik Alhem prövade på måndagen frågan på eget initiativ. 

Han säger att det när det gäller brottet hets mot folkgrupp ofta blir svåra straffrättsliga gränsdragningar eftersom det blir en konflikt mellan yttrandefrihet, religionsfrihet och demonstrationsrätt och han välkomnar en förundersökning. 

– Om det kan leda fram till en eventuell lagföring, då får man ju möjlighet att låta domstol pröva också denna gränsdragningsproblematik, och det tycker jag är väldigt bra om så kan ske.

Vem som skulle kunna ställas till svars, arrangören av demonstrationen eller den som bär ett plakat med hakkorset och davidsstjärnan, vill Sven-Erik Alhem inte uttala sig om.

– Jag nöjer mig med att konstatera att det inte är utan risk att ha med hakkors i sådana här sammanhang.

Lotta Malmstedt, Malmö
lotta.malmstedt@sr.se