EU-beslut om stamcellsforskning

EU:s ministrar kom på måndagen överens om att tillåta en begränsad användning av EU-pengar för stamcellsforskning. Enligt överenskommelsen får pengar inte användas till forskning som innebär att foster förstörs för att få fram stamceller.

Efter flera timmars intensiva förhandlingar har EU-medlemmarnas forskningsministrar kommit överens om att tillåta användning av EU-pengar för stamcellsforskning. Beslutet är en kompromiss. Flera länder var från början emot all finansierng av stamcellsforskning av religiösa skäl. Sverige vill ha forskningen för att få fram botemedel mot svåra sjukdomar. Forskningsminister Leif Pagrotsky är nöjd med beslutet.


– Beslutet innebär att stamcellsforskningen kan fortsätta som hittills. Det innebär vissa begränsningar när det gäller att ta fram stamceller som vi uppfattar som mindre ingripande och hotet mot stamcellsforskningen har nu undanröjts och nu vet vi för perioden fram till perioden 2013.

– Vi Kommer i Europa att kunna forska kraftfullt tillsammans på det här området som ger möjligheter till nya läkemedel och bot för människor med Parkinson, Alzheimers och många andra svårbehandlade sjukdomar och det är jag oerhört glad för, säger Leif Pagrotsky.

Micael Callin
michael.callin@sr.se