Bakslag för global frihandel i Genève

De pågående frihandelssamtalen i Genève bröt samman på måndagen.

Det är ett rejält bakslag för den globala frihandeln, som haft som fokus att underlätta handelsvillkoren för världens allra fattigaste länder. 

Det skulle bli historiens mest omfattande frihandelsavtal, men nu verkar det istället ha blivit ett totalt misslyckande. 

Frihandelsorganisationen WTO:s förhandlingsrunda Doha bröt samman på måndagen.

Importtullar och subventioner
Oenigheten i förhandlingarna gäller främst två områden: importtullar på jordbruksprodukter och subventioner till jordbruket. 

Beträffande importtullarna anklagar USA Europa för att inte vilja sänka sina tullar tillräckligt och öppna upp sin egen marknad, och beträffande subventionerna till jordbruket är det istället USA som är i fokus.  

Här är det fattiga länder som hävdar att deras inhemska produkter slås ut av subventionerade amerikanska produkter, inte minst gäller detta bomull.  

Egna intressen
Att förhandlingarna nu brutit samman är ett utslag av att alla verkar slå vakt om sina egna intressen, sitt jordbruk och sina bönder.  

Måndagens sammanbrott är ett rejält bakslag för liberaliseringen av världshandeln och bedömare fruktar att det nu kan dröja många år innan ett nytt avtal kan vara på plats.

Michael Töpffer
michael.topffer@sr.se