Halvering av antalet rymningar

Antalet rymningar från svenska fängelser har halverats sedan 2004. Sommaren brukar annars vara en högsäsong för rymlingar. Men hårdare kontroller och störsändare som gör det omöjligt att använda mobiltelefoner på anstalterna, har haft effekt.
(SR Örebro)